Om våra villkor för team

Vi har givetvis noggranna och fullständiga villkor för våra tjänster. Du kan läsa dem i sin helhet nedan.

Samtidigt gör det lite ont i hjärtat på en pedagog att hänvisa dig till långa villkorstexter för information. Så låt mig först få påpeka det här:

Vi på Moderskeppet är alltid lätta att ha att göra med. Vi tillhör inte företagen som vill tjäna en extra peng på finstilta paragrafer du inte hunnit läsa. Och alltid: Om du har minsta lilla fundering kring något, vad som helst: Hör av dig!

Sammanfattningen är så här:

  • Ditt abonnemang är löpande och förnyas automatiskt ett år efter beställning. Vi förvarnar en månad innan förnyelse kommer ske.
  • Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst. Du behåller då tillgång till onlinekurser tills abonnemangsperioden är slut.
  • Abonnemanget kan överlåtas till nytt användarkonto. Om en medarbetare slutar och en ny börjar, kan du flytta medlemskapet till en ny medarbetare.
  • Är du ny här kan du ångra ditt medlemskap inom 60 dagar och få pengarna tillbaka.
  • Vi lagrar inte mer uppgifter än vad som behövs för att serva dig.
  • Vi sparar inte betalkorten själva. De finns hos pålitliga betalleverantörer.

Är du enskild medlem och inte medlem inom ett team på din arbetsplats? Då ska du läsa allmänna villkor. 

Villkor för Moderskeppet

Moderskeppet är en utbildningstjänst som drivs och ägs av Pixondu AB – org nr 5567245708.

Villkoren uppdaterades senast: 2021-11-29

1. Abonnemang och användarkonto

För att få tillgång till tjänstens innehåll krävs ett aktivt abonnemang och en fungerande internetuppkoppling.

Varje abonnemang är kopplat till en enskild individ och alla användare måste därför ha ett personligt användarkonto på Moderskeppet. Detta gäller även i de fall beställning och betalning av abonnemanget har samordnats av någon annan.

Genom att skapa ett användarkonto på Moderskeppet accepterar du personligen dessa villkor. Du godkänner också vår hantering av personuppgifter och vår cookie-policy, se vidare punkt 8-9.

Ditt användarkonto är inte begränsat till någon specifik dator eller enhet. Däremot kan du bara vara inloggad på två enheter åt gången.

För att skapa ett användarkonto krävs att du är minst 18 år gammal. Abonnemanget kan överlåtas till nytt användarkonto.

2. Betalning och avgift

Om inte annat överenskommits framgår vid var tid gällande årsavgift för Moderskeppet av prislista på webbplatsen. Speciella kampanjer och erbjudanden kan förekomma.

Om inte annat överenskommits, startar abonnemanget så snart en beställning är gjord.

Pixondu AB har rätt att från tid till annan ändra avgiften för Moderskeppet. En ändring av årsavgiften påverkar aldrig dagar du redan har betalat för.

2.2 Månadsbetalning

Medlemsavgiften kan betalas med kort och dras varje månad. Den första dragningen sker när du matar in dina kortuppgifter. Dragning sker sedan återkommande varje månad. Du kan när som helst välja att avsluta dragningen och hela medlemskapet. Vi förvarnar inte om att dragningen kommer att ske.

2.3 Årsbetalning

Du kan även betala för ett års abonnemangsperiod med kort eller mot faktura.

Ditt abonnemang är löpande och förnyas automatiskt ett år efter beställning.Om du inte vill bli debiterad säger du upp abonnemanget minst en dag före varje förnyelsedatum. Vi förvarnar en månad innan förnyelse kommer ske.

Du kan säga upp abonnemanget när du vill. Du behåller då tillgång till onlinekurser tills abonnemangsperioden är slut.

3. Efter avslutat medlemskap

När ditt abonnemang löper ut, utan att du köpt ny tid, förlorar du tillgången till tjänstens innehåll.

Även om du inte har ett aktivt abonnemang kan du fortfarande logga in på ditt användarkonto för att komma åt information.

4. Generös ångerrätt

I vanliga fall saknar företag och andra juridiska personer ångerrätt. Vår erfarenhet är emellertid att även företagsbeställare kan göra felköp. Därför erbjuder vi alla 60 dagars ångerrätt från den dag beställningen har gjorts. Inga speciella skäl krävs.

Vid uppsägning av abonnemanget inom 60 dagar enligt ovan kommer återbetalning av redan erlagd abonnemangsavgift att ske inom 30 dagar från den dag vi tagit emot uppsägningen. Sker uppsägningen senare än 60 dagar sker ingen återbetalning.

5. Vårt driftåtagande

Vi strävar alltid efter att hålla Moderskeppet tillgängligt dygnet runt, året om. Skulle tjänsten drabbas av fel eller avbrott, gör vi vårt yttersta för att åtgärda detta utan dröjsmål, och med minst möjliga olägenhet för dig som användare.

Skulle tjänsten vara oåtkomlig i mer än 72 timmar kompenseras varje användare genom att motsvarande tid adderas till användarens abonnemang. Någon ekonomisk kompensation utgår inte.

I de fall avbrottet går att hänföra till den enskilda användarens sida sker ingen kompensation.

Pixondu AB svarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Moderskeppet.

Pixondu AB har rätt att, i rimlig omfattning, stänga av tjänsten tillfälligt för att utföra uppgraderingar och service.

6. Användarens åtagande

Upphovsrätten till allt material som görs tillgängligt i samband med tillhandahållandet av Moderskeppet innehas eller har licenserats av Pixondu AB.

Som användare har du endast rätt att använda innehållet för ditt eget lärande. Det är inte tillåtet att kopiera, vidareförmedla, reproducera, spela in, överföra, sända, eller göra någon del av Moderskeppet direkt tillgängligt för allmänheten.

Det är inte tillåtet att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord. Varje individ som vill ta del av innehållet på Moderskeppet måste ha ett eget användarkonto med ett aktivt abonnemang.

7. Ändringar i villkor och innehåll

Pixondu AB har rätt att från tid till annan ändra dessa medlemsvillkor. Informationen om detta lämnas på webbplatsen och till den epostadress du har kopplat till ditt användarkonto, förutsatt att du inte har avsagt dig epostutskick. Genom att fortsätta användningen efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Innehåll på Moderskeppet kan förändras, möbleras om eller tas bort utan särskilt meddelande.

8. Hantering av personuppgifter

Vi samlar in vissa uppgifter om dig. En del för att tjänsten ska fungera, en del för göra den extra bra.

På den här sidan kan du läsa alla detaljer om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan utnyttja dina lagliga rättigheter.

Genom att skapa eller använda ett användarkonto på Moderskeppet accepterar du vår hantering av personuppgifter.

9. Om cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål och val.

En permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. En session-cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Session-cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies är bra. Utan dem hade du fått logga in igen på varje sida. Genom att använda webbplatsen för Moderskeppet godkänner du vår cookie-policy.

10. Tillämplig lag och tvist

Tvist i anledning av dessa villkor skall i första hand söka lösas i sämja mellan Parterna. För det fall Parterna inte förmår att lösa en uppkommen tvist skall den i tillämpliga fall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden. I annat fall skall tvisten slutlig avgöras genom allmän domstol varvid Jönköpings tingsrätt skall vara första insats.

11. Övriga frågor

Vi är som sagt lätta att ha att göra med. Om du har önskemål som ligger utanför det som regleras i de här villkoren – hör av dig så reder vi ut det tillsammans.

12. Kontaktinformation

Vill du ta kontakt med Moderskeppet kan du göra det via e-post på adress kontakt@moderskeppet.se

eller via brev till:

Pixondu AB / Moderskeppet
Järnvägsgatan 3
55315 Jönköping